Reikalavimai norint tapti nariu

Norint tapti LMKA nariu, būtina:

1. Turėti didesnę kaip 3 metų patirtį mokesčių konsultacijų ar kitų su mokesčiais susijusių paslaugų teikimo srityje; ir

2. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų ekonomikos ar teisės krypties išsilavinimą ir bakalauro, magistro ar daktaro akademinį kvalifikacinį laipsnį.

 

Metinis įnašo dydis už ateinančius metus yra:

LMKA nariams fiziniams asmenims 100 Eur;

LMKA nariams juridiniams asmenims 200 Eur;

LMKA nariams-rėmėjams 1000 Eur.

PARAIŠKA NORINT TAPTI ASOCIACIJOS NARIU ARBA NARIU-REMĖJU 

Paraiška