Nariai – Remėjai

LMKA nariu taip pat gali būti asmuo, kuris nors ir neteikia mokesčių konsultacijų ar su mokesčiais susijusių paslaugų, tačiau teikia labdarą ar/ir paramą LMKA ir kurio narystei pritaria LMKA valdyba. Tokiam LMKA nariui suteikiamas nario-rėmėjo statusas. LMKA teisėtais būdais gina narių-rėmėjų interesus visose Lietuvos Respublikos valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose, įstaigose ir organizacijose, santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis.

LMKA narys-rėmėjas turi teisę:

1. Naudotis LMKA teikiamomis paslaugomis;

2. Dalyvauti įgyvendinant LMKA programas, renginius ir projektus.