Tarptautinė narystė

LMKA priklauso tarptautinei mokesčių konsultantų organizacijai Confédération Fiscale Européenne (CFE). Ši organizacija buvo įkurta 1959 metais ir šiai dienai ji vienija 26 nacionalines organizacijas iš 21 skirtingos Europos Sąjungos valstybės, kurioms priklauso daugiau nei 200 000 mokesčių konsultantų.

CFE nariais gali tapti tik aukščiausius standartus atitinkančios organizacijos, kurios privalo preciziškai atsirinkti savo narius. Tam CFE 1980 m. lapkričio 5 d. Romoje priėmė „Europos mokesčių konsultantų profesinius standartus“, bei 1991 m. rugsėjo 13 d. Ziuriche CFE generalinė asamblėja priėmė gaires „Mokesčių konsultantų profesijos vystymas Europoje“, kurios įsigaliojo 1992 m. sausio 1 d. ir papildė 1980 m. profesinius standartus. Standartai bei gairės buvo peržiūrėtos CFE tarybos sprendimu 2005 m. balandžio 29 d. Briuselyje.

Visų organizacijų, priklausančių CFE, nariai, privalo vadovautis CFE gairėmis bei standartais. CFE rekomenduoja, kad Europos valstybių vyriausybės įtvirtintų prievolę asmenims, teikiantiems mokesčių konsultavimo paslaugas, vadovautis CFE parengtomis gairėmis bei standartais. CFE narės privalo užtikrinti, kad nariais galėtų tapti tik asmenys, kurie atitinka CFE nustatytus standartus bei vadovaujasi CFE patvirtintomis gairėmis.

CFE