Apie LMKA

Daugelyje Europos Sąjungos šalių veikia asocijuotos mokesčių konsultantų struktūros, kurios užtikrina mokesčių konsultantų teikiamų paslaugų kokybę. Lietuvai stojant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO), iškilo papildomas reikalavimas Lietuvos mokesčių administratoriui - gerinti mokesčių administravimą mažinant administravimo kaštus ir efektyviai kovoti prieš agresyvų mokesčių planavimą bendradarbiaujant su mokesčių konsultantais kaip tarpininkais tarp mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojų.